Systemleveranser och produktionssystem

Vi levererar både kompletta produktionssystem och delar till existerande produktionslinjer. Våra system uppfyller alla bestämmelser som krävs. Vid behov täcker vår livscykelstjänst alla åtgärder som krävs under systemets livstid.

Vi gör våra inköp från Finland, Europa, Indien och Kina. Vi testar våra produkter omfattande. Vi gör bland annat kvalifikationstester, hållbarhetstester, trycktester till 2500 bar, sprick- och lekagetester och CE-tester.

 

Typiska industrisegment som vi arbetar med

  • Dieselmotortillverkare
  • Finlands försvarsmakt
  • Industriautomation
  • Mekatronik-tillverkarna

På bild ett verktygsset till ett F/A-18 Hornet -jaktplan. Dom färg- och laserkodade verktygen är förpackade i en bastant verktygsback.

 

Exempel på servicen inom området

● Planering och modelltillverkning
● Tillverkning
● Förpackning och skyddande
● Inköpstjänster
● Klassificeringstest
● Lagring och försändning

FA18 Hornet tools